Закон України про освіту

На сьогоднішній день чинним закон https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19

16 січня 2020 року Верховна Рада України прийняла новий Закон про повну загальну середню освіту. Його підтримали 327 депутатів. Міністр освіти і науки Ганна Новосад зазначила, що цей закон надасть «нові можливості для наших учнів, вчителів та освітніх управлінців, а також гарантії для батьків».

Урядовий портал:

https://www.kmu.gov.ua/news/prijnyato-novij-zakon-pro-povnu-zagalnu-serednyu-osvitu

Портал МОІНУ:

https://mon.gov.ua/ua/news/prijnyato-novij-zakon-pro-povnu-zagalnu-serednyu-osvitu-za-progolosuvali-450-nardepiv

Закон має 65 статей.

Структура Закону про повну загальну середню освіту

Розділ I ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Основні терміни та їх визначення

Стаття 2. Законодавство України про загальну середню освіту та його основні завдання

Стаття 3. Система загальної середньої освіти

Стаття 4. Рівні, строки та форми здобуття повної загальної середньої освіти

Стаття 5. Мова освіти в закладах загальної середньої освіти

Розділ ІІ ДОСТУПНІСТЬ ПОВНОЇ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ

Стаття 6. Право на здобуття повної загальної середньої освіти

Стаття 7. Заборона дискримінації у сфері загальної середньої освіти

Стаття 8. Забезпечення територіальної доступності

Стаття 9. Забезпечення рівного доступу до здобуття повної загальної середньої освіти

Розділ ІІІ ОСВІТНІЙ ПРОЦЕС

Стаття 10. Організація освітнього процесу

Стаття 11. Освітня програма

Стаття 12. Формування класів (груп) у закладах загальної середньої освіти

Стаття 13. Переведення учнів на наступний рік навчання в закладі освіти Стаття 14. Забезпечення індивідуальної освітньої траєкторії учня

Стаття 15. Виховний процес

Стаття 16. Заохочення і відзначення учнів

Стаття 17. Оцінювання результатів навчання учнів та їх атестація

Стаття 18. Документи про освіту

Розділ ІV УЧАСНИКИ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ

Стаття 19. Учасники освітнього процесу

Стаття 20. Учні

Стаття 21. Здоров’я учнів

Стаття 22. Педагогічні працівники

Стаття 23. Педагогічна інтернатура

Стаття 24. Робочий час та оплата праці педагогічних працівників Стаття 25. Права, обов’язки та відповідальність батьків учнів Стаття 26. Інклюзивне навчання Стаття 27. Громадське самоврядування в закладі освіти

Стаття 28. Учнівське самоврядування Стаття 29. Самоврядування працівників закладу освіти

Стаття 30. Батьківське самоврядування закладу освіти

Розділ V ЗАКЛАД ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ ТА УПРАВЛІННЯ НИМ Стаття 31. Заклад загальної середньої освіти

Стаття 32. Утворення, реорганізація, ліквідація та перепрофілювання закладу загальної середньої освіти

Стаття 33. Установчі документи закладу загальної середньої освіти

Стаття 34. Найменування закладу загальної середньої освіти

Стаття 35. Типи закладів освіти, що забезпечують здобуття повної загальної середньої освіти

Стаття 36. Система управління закладом загальної середньої освіти

Стаття 37. Засновник (засновники) закладу загальної середньої освіти Стаття 38. Керівник закладу загальної середньої освіти

Стаття 39. Обрання, призначення на посаду та звільнення з посади керівника закладу загальної середньої освіти

Стаття 40. Педагогічна рада

Стаття 41. Піклувальна рада закладу (закладів) загальної середньої освіти

Розділ VI ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ПОВНОЇ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ

Стаття 42. Система забезпечення якості повної загальної середньої освіти

Стаття 43. Забезпечення академічної доброчесності у сфері загальної середньої освіти Стаття

44. Державні стандарти

Стаття 45. Ліцензування освітньої діяльності

Стаття 46. Інституційний аудит

Стаття 47. Зовнішнє незалежне оцінювання

Стаття 48. Атестація педагогічних працівників

Стаття 49. Сертифікація педагогічних працівників

Стаття 50. Громадська акредитація закладу загальної середньої освіти

Стаття 51. Підвищення кваліфікації педагогічних працівників

Стаття 52. Ресурсне (інформаційне, науково-методичне, матеріально-технічне) забезпечення

Розділ VII УПРАВЛІННЯ У СФЕРІ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ

Стаття 53. Органи управління у сфері загальної середньої освіти

Стаття 54. Повноваження Кабінету Міністрів України, центрального органу виконавчої влади у сфері освіти і науки та інших центральних органів виконавчої влади у сфері загальної середньої освіти

Стаття 55. Повноваження центрального органу виконавчої влади із забезпечення якості освіти та його територіальних органів

Стаття 56. Повноваження Верховної Ради Автономної Республіки Крим, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування та місцевих державних адміністрацій у сфері загальної середньої освіти

Стаття 57. Державний нагляд (контроль) у сфері загальної середньої освіти

Розділ VIII ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ У СФЕРІ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ

Стаття 58. Фінансування системи загальної середньої освіти

Стаття 59. Фінансово-господарська діяльність закладів загальної середньої освіти

Стаття 60. Штатні розписи закладів загальної середньої освіти

Стаття 61. Майно закладів загальної середньої освіти

Стаття 62. Державно-приватне партнерство у сфері загальної середньої освіти

Розділ ІX МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО

Стаття 63. Міжнародне співробітництво у системі загальної середньої освіти

Стаття 64. Участь у міжнародних дослідженнях якості освіти

Стаття 65. Міжнародна академічна мобільність

Розділ X ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ

Джерело: https://www.pedrada.com.ua/article/2732-zakon-ukrani-pro-povnu-zagalnu-serednyu-osvtu

 

.