Наставництво в НУШ

Відповідно до наказу № 173-в, від 28.12.2018р. у школі організовано супровід наставницької підтримки НУШ,для надання методичної, психологічної підтримки вчителям, які працюють у 1 класах НУШ.

Оцінювання учнів 1-го класу

Оцінювання результатів навчання та особистих досягнень учнів у першому класі має формувальний характер, здійснюється вербально, на суб’єкт-суб’єктних засадах, що передбачає активне залучення учнів до самоконтролю і самооцінювання.

Здійснення формувального оцінювання орієнтує вчителя на спостереження за навчальним поступом кожного учня. Воно розпочинається з перших днів навчання у школі і триває постійно.

Орієнтирами для здійснення формувального оцінювання e вимоги до обов’язкових результатів навчання та компетентностей учнів початкової школи, визначені Державним стандартом початкової освіти до першого циклу навчання (1 – 2 класи), і очікувані результати, зазначені в освітній програмі.

svidotstvo_dosyagnen_A5